Zakupivli.biz

 РЕГЛАМЕНТ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА «ЗАКУПІВЛІ.БІЗ»

Регламент авторизованого електронного майданчика «Закупівлі.Біз» (Регламент) застосовуються до всіх закупівель, розпочатих в системі електронних закупівель RIALTO через авторизований електронний майданчик «Закупівлі.Біз» в день публікації Регламенту та після цього.Регламент встановлює правила роботи авторизованого електронного майданчика «Закупівлі.Біз», порядок його взаємодії з усіма користувачами.


 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Авторизований електронний Майданчик (далі — Майданчик) — авторизована інформаційна система «Електронний майданчик «Закупівлі.Біз», доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: http://www.zakupivli.biz/яка є складовою частиною Системи та забезпечує  реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

Аукціон (Модуль аукціону) — складова частина Системи, що забезпечує можливість Учасників, які подали пропозицію на закупівлю, зменшити ціну згідно правил, визначених цим Регламентом та Регламентом електронної системи закупівель RIALTO;

Гість – фізична  особа, яка є зареєстрованим користувачем Системи з обмеженим доступом до її функціоналу, яка може стати Учасником закупівель у якості замовника та/або постачальника  з  використанням  електронної системи  RIALTO;

Електронна система закупівель RIALTO (далі – Система) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в Системі,  до складу якої входять Центральний веб-портал, Центральна база даних, Модуль аукціону та Авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

Користувач Системи — Учасник, Гість;

Оператор електронної системи закупівель (далі — Оператор) – організація, яка визначає правила користування системою, авторизує електронні майданчики і здійснює їх підключення до Системи, виконує адміністрування Системи та забезпечує дотримання правил всіма користувачами Системи;

Рейтинг учасника – показник, який розраховується Системою автоматично на основі історії проведення закупівель Учасником в Системі, і публікується (у відкритому доступі) на Центральному порталі Системи і сайтах Майданчиків для інформування зацікавлених учасників щодо репутації  Учасника;

Рейтинг постачальника –  показник, який розраховується Системою автоматично на основі історії дій Учасника в Системі (подання пропозицій, запитання, скарги, тощо), і публікується (у відкритому доступі) на Центральному порталі Системи і сайтах Майданчиків для інформування зацікавлених сторін щодо репутації  Замовника;

Тендер (Торги, Закупівля, Процедура) — здійснення конкурентного відбору Учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Регламентом;

Учасник – фізична  або юридична особа, яка виявила намір прийняти участь у закупівлях у якості замовника та/або постачальника  з  використанням  електронної системи  RIALTO та є зареєстрованим користувачем Системи.

Центральна база даних — складова частина Системи, що забезпечує обмін інформацією між елементами системи, включаючи Центральний веб-портал, Авторизовані електронні Майданчики та інше;

Робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів).

 II. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

ІІ.І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Електронний майданчик «Закупівлі.Біз» є частиною електронної системи закупівель RIALTO, відносно якого прийнято рішення про авторизацію.

Електронний майданчик «Закупівлі.Біз» застосовується при здійсненні закупівель,  в межах процедур, передбачених Регламентом електронної системи закупівель RIALTO.

Загальні умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг, а також порядок надання ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» послуг встановлюються та/або змінюються виключно Регламентом електронної системи закупівель RIALTO.

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» забезпечує користувачам Електронного майданчика можливість здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету.

Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час.

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» може передбачити на Електронному майданчику можливість надання додаткових послуг Учасникам, Гостям, крім тих, що передбачені Регламентом електронної системи закупівель RIALTO,  у тому числі на платній основі.

ІІ.ІІ. РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ
Реєстрація користувача розпочинається із заповнення відповідних інформаційних полів (реквізитів) на відповідній окремій сторінці Електронного майданчику, дані яких повинні відповідати дійсним даним (реквізитам) Користувача.

Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації. Під час реестрацій Користувача у рівні авторизації «Учасник» повідомляютьсянаступні  реквізити:

 1. Країна реєстрації, найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності) та/або прізвище, ім‘я, по-батькові фізичної особи (підприємця) відповідно до статутних документів такої особи та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, або відповідно до документів, що посвідчують особу;
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України  або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи – підприємця;
 3. Податковий номер платника податку на додану вартість відповідно до відомостей, що містяться у відповідному реєстрі платників податків (У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства — платника податку стороною договору, у реквізитах, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу));
 4. Дані про уповноважену особу (для укладання договору) у родовому відмінку: прізвище, імя, по-батькові, посада, документ, що уповноважує на дії (в т.ч. підписувати документи),наприклад статут, довіреність, наказ;
 5. Юридична адреса: регіон/область, населений пункт, адреса, поштовий індекс;
 6. Дані контактної особи: прізвище, імя, по-батькові, електронна пошта, пошта, телефон, факс, мобільний телефон, офіційний сайт.

Після внесення всіх необхідних даних щодо юридичних осіб, Електронний майданчик автоматично генерує текст Договору приєднання до цього Регламенту, який стає доступним для ознайомлення в Особистому кабінеті Користувача.

Під час реєстрації Користувача у рівні авторизації «Гість» повідомляється прізвище, ім’я, по-батькові, електронна адреса, мобільний телефон.

Ідентифікаційний код особи відповідно до відомостей з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або аналогічного торгового/банківського реєстру країни реєстрації, або реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків є унікальними ідентифікаційними полями, тобто на Майданчику не допускається декілька користувачів із однаковими даними у цих полях.

Адреса електронної пошти та номер мобільного телефону є унікальними ідентифікаційними полями, тобто, на Майданчику не допускається декілька користувачів із однаковими даними у цих полях.Зазначені Користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) договору приєднання до регламенту, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.

Реєстрація в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

 1. ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від користувача. ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» надає рахунок користувачу для оплати. Після перевірки ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» може або повернути платіж користувачу, або зарахувати його на баланс користувача відповідно до умов Договору про приєднання до Регламенту, укладеного між користувачем і ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»;
 2. ідентифікації через підписання договору між користувачем та ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (у письмовому вигляді або укладання договору шляхом накладання електронного-цифрового підпису).

Функціональні можливості Електронного майданчика та певні послуги, що надаються Користувачу, стають доступні Користувачу в залежності від рівня авторизації Користувача (Учасник або Гість), яка здійснюється за вибором Користувача.

ІІ.ІІІ. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У ЗАКУПІВЛЯХ В ЯКОСТІ ЗАМОВНИКІВ
Відповідно до Регламенту електронної системи закупівель RIALTO, ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» безоплатно надає для замовників закупівельможливості з:

 1. Публікації плану закупівель, внесення змін до планів закупівель;
 2. Публікації оголошення про проведення закупівлі;
 3. Публікації рішення про визначення переможця аукціону;
 4. Публікації інформації про укладений договір;
 5. інші послуги.

ІІ.ІV. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У ЗАКУПІВЛЯХ В ЯКОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА
Відповідно до Регламенту електронної системи закупівель RIALTO, ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» з надає учасників закупівель можливості з:

 1. участі в закупівлі;
 2. надіслання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 3. подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подання пропозицій;
 4. отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
 5. участі у процедурах закупівлі, визначених Регламентом електронної системи закупівель RIALTO;
 6. надіслання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо закупівлі;
 7. подання тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерних пропозицій;
 8. отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
 9. отримання повідомлень відповідно до Регламенту електронної системи закупівель RIALTO;
 10. інші послуги для учасника, передбачені Регламентом електронної системи закупівель RIALTO.

 III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За порушення вимог, установлених чинним законодавством, винні особи, несуть відповідальність згідно із законами України.Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та за дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

 IV. ІНФОРМАЦІЯ. ІНШЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Електронний майданчик має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також Комісії про такі випадки.У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі,  ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» має право видалити таку інформацію.

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  повідомляє про те, що він не перевіряє та не може перевірити зміст усієї інформації, яка завантажується чи використовується на Електронному майданчику. ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  повідомляє про відмову від відповідальності у випадку розміщення Користувачем матеріалів шкідливого та образливого характеру.

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  керується у своїй діяльності законодавством України, у тому числі положеннями: законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

 V. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Усі документи, відомості, інформація, персональні дані, отримані ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  та пов’язані з функціонуванням Електронного майданчика, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчика та електронної системи закупівель, забезпечення та задоволення потреб Користувачів (замовників та постачальників) процедур публічних закупівель, у відповідності з вимогам із захисту інформації про публічні закупівлі та конфіденційної інформації (крім такої, яка не може бути визнана конфіденційною), законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».Акцептуючи оферту Договору приєднання до Регламенту, суб‘єкт персональних даних та володілець інформації надають ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  ясну та чітку згоду на обробку таких даних з зазначеною метою.

Укладаючи Договір приєднання до Регламенту, користувачі дають згоду (дозвіл) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  на обробку, у т.ч. й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на веб-сайті Електронного майданчика) персональних даних таких користувачів (їх уповноважених представників) в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Електронному майданчику та/або при завантажені на Електронний майданчик документів, складених від імені користувача, з метою розкриття інформації про закупівлю та/або про склад осіб, зареєстрованих які замовників/учасників на Електронному майданчику.

 VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Регламент є невід’ємною частиною Договору приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «Закупівлі.Біз» та доповнює його положення. У випадку, коли положення Договору приєднання до Регламенту суперечить положенням вказаного Регламенту, до відносин застосовуються відповідні положення цього Регламенту та/або законодавства, що регулює діяльність ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».Користування Електронним майданчиком та надання ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  послуг користувачам здійснюється на основі безумовної згоди користувачів з усіма положеннями цього Регламенту, а також іншими оголошеннями, змінами, правилами та умовами, розміщеними ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  на веб-сайті Електронного майданчика, або в Особистому кабінеті користувача, спрямованими на роз‘яснення, уточнення та/або зміну положень Регламенту.

Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»  в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті Електронного майданчика (та/або Особистому кабінеті користувача). Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення (публікації) на Веб-сайті Електронного майданчика.


Підписання договору

Представництво надає послугу акцептації угод, допомогу, консультацію, щодо долучення до регламенту електронних майданчиків: dzo.com.uadto.com.uazakupivli.biz

в якості учасника або замовника в найкоротший термін

Ви маєте можливість надати угоду до представництва за адресою: dog

м. Кропивницький
вул. Євгена Маланюка 17, офіс 8
тел.: (0522)27-57-94, (050)628-99-91

e-mial: kirovograd@dzo.com.ua

або залишити заявку на отримання нашим кур’єром за вашою адресою.

×
Акцептація угод

Представництво надає послугу акцептації угод, допомогу, консультацію, щодо долучення до регламенту електронних майданчиків: dzo.com.uadto.com.uazakupivli.biz

в якості учасника або замовника в найкоротший термін

Ви маєте можливість надати угоду до представництва за адресою: dog

м. Кропивницький
вул. Євгена Маланюка 17, офіс 8
тел.: (0522)27-57-94, (050)628-99-91

e-mial: kirovograd@dzo.com.ua

або залишити заявку на отримання нашим кур’єром за вашою адресою.

×

ЧП "Интеллект-Сервис Кировоград"

×
Партнерська програма

Отримання детальної інформації з розміщення Вашого банеру на сайті :

+38-099-628-999-1

email: kirovograd@dzo.com.ua

×

750x380

×

kantstovarishh

×

г. Кропивницкий ул. Чмиленко, 24а, (Дзержинского, 24а) магазин «Фуршет» 1 этаж к.т. 097 010-28-88, 099 271-78-88


Альбоми,скейчбуки
Папір А1,А2,А3.
Папір офісний,папір гофра.
Гуаш, акварель, акрил
Мольберти, етюдники
Планшети, холсти
Олівці прості та кольорові
Пензлики
Розпис по номерам
Фломастери
Пластилин
Квілінг
Конструктори з кераміки
Розмальовки
Глина керопласт
Набіри різні для творчесті.
Зошити
Щоденники
Папки різні
Маркери
Лінери
Ручки
Циркулі
Лінійки та різне для школи.
×